Головні новини

tender-2

Тендер на проведення фінансового аудиту за 2017 рік

Ми оголошуємо тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності організації за рік, який закінчився 31.12.2017 р. Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором, який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).

Аудит має проводитися у липні-серпні 2018 року і аудитор має надати організації аудиторський звіт про результати аудиту не пізніше, ніж за місяць після дати проведення аудиту.

Термін подачі тендерних пропозицій

П’ятниця, 09 липня 2018

Максимальна сума тендеру  – 27 000 (грн)

Завдання та обсяг аудиту 

Висловлення аудиторської думки про достовірність річної фінансової  звітності Організації, зокрема, про те що бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати відображають достовірно та у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище організації за станом на 01 січня 2018 року за результатами операцій за період з з 1 січня 2017 по 31 грудня 2017 року

Звітність аудитора

По завершенню перевірки Аудитор повинен представити Управлінський Лист в Організацію, в якому міститься висновок аудитора і всі результати перевірки. Перелік результатів перевірки не обмежується обсягом робіт і аудитор має право звернутися з подальшими питаннями. Управлінський Лист повинен містити подробиці, що стосуються аудиту, використаної методології та обсягів аудиту та перелік усіх виявлених невідповідностей та недоліків, незалежно від їх суттєвості. Аудитор повинен зробити рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути представлені в пріоритет. Аудитор повинен провести обговорення усіх моментів, вказаних в Управлінському листі з керівництвом Організації.

По закінченню аудиту та обговорення з керівництвом Організації усіх моментів, вказаних в Управлінському листі аудитор повинен надати Аудиторській Звіт, який буде містити аудиторську думку про достовірність річної фінансової  звітності організації та про відповідність системи внутрішнього контролю Організації. Аудиторський Звіт повинен містити посилання на те, що аудит був виконаний кваліфікованим аудитором у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC).

Аудиторський Звіт повинен містити підпис відповідального аудитора, заголовок та назву аудиторської фірми.

Аудиторський Звіт не повинен перевищувати 20 сторінок, повинен бути спочатку написаний англійською мовою і потім перекладений українською мовою.

Аудиторський Звіт надається Організації в трьох друкованих копіях(англійською і українською мовою).

За детальною інформацією або роз’ясненнями звертатися до Ладики Крістіни (бухгалтер організації) тел. 0669186539

 

Умови участі у тендері 

Компанія, яка подається на тендер повинна надіслати такий перелік документів:

1. Свідоцтво/виписку про включення аудиторської компанії до реєстру аудиторських фірм.

2. Сертифікати на право займатись аудиторською діяльністю.

3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).

4. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями.

5. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції.

6. Посилання на профайл на порталі http://cd-platform.org/

Надавачі послуг повинні бути зареєстровані на порталі www.cd-platform.org


Тендерні пропозиції подавати на електронну пошту iradomnenko1989@gmail.com до 17:00 09.07.2018 року.