Аналітичні звіти

Фактори зниження довіри бізнесу до державних закупівель у Полтавській області

У звіті представлені результати дослідження основних факторів, які знижують зацікавленість бізнесу до участі у державних закупівлях, стану поінформованості підприємців Полтавщини у питанні реформування законодавства у цій сфері, вивчення позитивного досвіду та перспектив подальшого розвитку системи державних закупівель. На основі отриманих результатів, з урахуванням вимог чинного законодавства України, представлено рекомендації для вирішення досліджуваної проблематики.