Аналітичні звіти

Дослідження громадської думки полтавців щодо використання бюджетних коштів

Опитування громадян – один із методів дослідження громадської думки щодо того чи іншого питання.
Репрезентативність вибірки та застосування кількісного методу дослідження дали змогу встановити рівень поінформованості жителів м. Полтави щодо використання бюджетних коштів, ефективності фінансування різних галузей та бажання громадян брати участь у бюджетному процесі.