Аналітичні звіти

Державне фінансування досліджень для недержавних аналітичних центрів

Щороку на проведення досліджень українська держава витрачає значні обсяги коштів. Зміни до чинного законодавства України створили можливість неурядовим організаціями брати участь у таких дослідженням. Проте участь приватного та неурядового секторів у проведенні досліджень залишається на низькому рівні.
У цьому документі подаються результати огляду окремих особливостей функціонування наукової та науково-дослідної діяльності в Україні; розглянуті процеси формування, затвердження та фінансування тематичних планів головних розпорядників бюджетних коштів у 2016 та 2017 роках. Також описано ряд можливостей участі неурядового сектору в проведенні наукових досліджень за державним замовленням з урахуванням існуючої нормативно-правової бази та прогнозованих змін у галузі.
За результатами аналізу сформували відповідні висновки та пропозиції з метою підвищення рівня участі неурядового сектору у науковій діяльності країни, розвитку конкурентного середовища щодо закупівель продуктів наукової та аналітичної діяльності, що має позитивно вплинути на якість цих продуктів та їх вартість.